Vikingakungen som gav Bluetooth dess namn kan komma att begravas i en kyrka i Polen – Galileo Magazine

34
Vikingakungen som gav Bluetooth dess namn kan komma att begravas i en kyrka i Polen – Galileo Magazine

En guldplakett registrerar kung Harald Gormssons dop (Foto: Bluetooth)

En guldplakett registrerar kung Harald Gormssons dop (Foto: Bluetooth)

Harald “Bluetooth” Gormsson, var den andre kungen av Danmark under 900-talet.Han var känd för att förena Skandinavien och för att ha Bluetooth smeknamnet (blå tand, på engelska) som inspirerade tekniken som möjliggör trådlös kommunikation på kort räckvidd.

Mer än tusen år efter hans död har platsen för hans kvarlevor blivit föremål för en arkeologisk tvist. Det beror på att en samtida redogörelse säger att vikingamonarken begravdes i Roskilde, Danmark, i slutet av 1000-talet, men en svensk arkeolog och en polsk forskare håller inte med.

I separata publikationer hävdar experter att kung Harald Gormsson begravdes i Wiejkowo, Polen, en plats som hade vikingakopplingar vid monarkens tid. De två studierna är dock oense om var i byn vikingalämningarna fanns kvar.

bokens författare vikinga Polen (Viking Polen), Marek Kryda, sa i en intervju med Associated Press att Bluetooth-kungens kvarlevor ligger på en “hednisk hög” nedanför den romersk-katolska kyrkan Wiejkowo från 1800-talet. Forskaren kom till slutsatsen genom att titta på satellitbilder på den polska regeringens webbplats av en stor form av vad som verkar vara ett gäng vikingabegravningar.

Svenske arkeologen Sven Rosborn, författare till boken Vikingakungens guldskatt (Vikingakungens guldskatt) håller inte med. Enligt honom skulle Kryda ha fel eftersom Harald skulle ha konverterat från hedendom till kristendom och grundat kyrkor i området. Snart skulle han ha fått en ordentlig grav någonstans på kyrkogården. Förmodligen på territoriet för Church of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, som ligger på toppen av en kulle.

sökhistorik

Rosborn blev upphetsad över saken 2014 efter att ha blivit kontaktad av Maja Sielski, en 11-årig flicka som frågade hans åsikt om ett litet, myntliknande föremål med gammal text som funnits med hennes familj i decennier.

Vid analys upptäcktes att den gyllene skivan var från 900-talet och att den latinska inskriptionen löd “Harald Gormsson, kung av Danmark, Sverige, Jomsburg, och staden Aldinburg”.

Guldskiva som hållits av en familj sedan andra världskriget är uppkallad efter vikingakungen (Foto: Sven Rosborn)

Guldskiva som hållits av en familj sedan andra världskriget är uppkallad efter vikingakungen (Foto: Sven Rosborn)

Flickans familj, som flyttade från Sverige till Polen 1986, avslöjade att skivan kom från en skatt som hittades i en grav nedanför Wiejkowo kyrka 1841. Sielskis tog skivan och församlingens arkiv i besittning 1945, när det tidigare området av Tyskland höll på att bli en del av Polen under andra världskriget.

Trots att de ser den gyllene skivan som ett stort fynd har forskarna inga planer på att gräva ut platserna.

Mynt hittat i graven nedanför kyrkan i polska byn säger namn på regioner som domineras av

Mynt hittat i graven nedanför kyrkan i polsk by säger namn på regioner som domineras av “Bluetooth” (Foto: Sven Rosborn)

Similar Posts

Leave a Reply